Zwroty i reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres tj. 33-335 Nawojowa ul. Podkamienne 131 lub też mailowo na adres: biuro@adamek.com.pl.

W przypadku wątpliwości klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 662 882 362.

UWAGA: Towary, których waga całkowita, podawana każdorazowo w karcie produktu, wykracza poza 20kg ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane pocztą w zwykłym trybie, w związku z czym koszt odesłania w przypadku odstąpienia może być wyższy niż zwykła paczka pocztowa. 

  

Reklamacja towaru - formularz do pobrania

Oświadczenie do pobrania - formularz do pobrania